Běžná výpujční doba: čtvrtek 17:00 - 19:00
Úvodní strana O knihovně Uskutečněné akce Fotogalerie Všeobecné informace Kontakt
O knihovně

          Zatím nejstarší zmínky o místní knihovně byly nalezeny v roce 1948, kdy v Popovicích fungovala tzv. veřejná obecní knihovna, která čítala koncem tohoto roku 798 svazků. Od té doby až dodnes je knihovna součástí dění v obci, místem, kde lidé mohli a stále mohou rozvíjet nejen své znalosti, ale i ducha. Na konci roku 2009 má knihovna pro své čtenáře k dispozici více než 5 tisíc svazků.
          Pro své čtenáře knihovna rovněž nabízí možnost internetu, který je v knihovně k dispozici zdarma a pro mnohé, zejména pro děti, možnost vyžití při různých akcích. Jedná se zejména o tradiční „Nocování s H. Ch. Andersenem“, které se v roce 2010 konalo již po šesté a rovněž tradiční „Vánoční turnaj v pexesu“. Během let místní knihovna nabídla nejen pro své čtenáře, ale pro všechny místní i přespolní, další zajímavé akce. Pro milovníky knih bylo připraveno čtení pro děti a nechybělo ani čtení pro dospělé. Pro ty menší i ty odrostlejší školáky knihovna uspořádala prázdninovou soutěž „Vyrobte si své EKO-zvířátko“, která byla následně spojena s výletem za zvířátky do nedaleké Zoo ve Zlíně. S našimi malými předškoláky strávil skřítek Knihovníček v knihovně příjemné dopoledne při čtení, hrách, malování či povídání. Rovněž se naše knihovna objevila na ČT1, a to když se v ní natáčela reportáž ohledně, již výše zmíněné, „Noci s H. Ch. Andersenem“.
          Co však nejvíce knihovníka potěší? Je to Vaše příjemná návštěva v knihovně a vědomí, že si lidé stále dokážou najít čas a strávit příjemnou chvíli nad stránkami knihy.
          A tak Vás srdečně zvu: „Přijďte navštívit Místní knihovnu v Popovicích, která je pro Vás otevřena každý čtvrtek. Těším se na Vás.“
                               

                                                                                                                           knihovnice Marta Andrýsková


Střípky z historie:

1948 - nalezeny nejstarší zmínky o místní knihovně

1948 v Popovicích fungovala tzv. veřejná obecní knihovna, která čítala koncem roku 798 svazků.  
            Během roku bylo koupeno 41 svazků a půjčeno bylo 902 svazků

1950 - uvádí se, že z nedostatku času, nezájmu o novou literaturu se čte málo

1951 - v knihovně je evidováno 78 čtenářů a celkem 959 svazků.

1952 - lidovou knihovnu vedla Zdenka Jančaříková, provdaná Lukšíková. Návštěvnost dospělými
            občany byla však malá.

1954 - v jarním období působí knihovník učitel Zdeněk Hába a po něm učitelka Ludmila Štefanová.
            Počet čtenářů narostl na 120 osob, z čehož bylo 95 dospělých a 25 mládeže

1955 - návštěvnost v knihovně byla slabá. Během tohoto roku se knihovníkem stal František Stípský a 
            došlo ke změně v tom, že knihovna byla přemístěna do kulturního domu

1958 - byl silný v návštěvnosti. Počet čtenářů narostl na 132 čtenářů

1960 - byla knihovna z důvodu nevyhovující místnosti v kulturním domě přemístěna do školy. Funkci
             knihovnice převzala paní Dvořanová.  

1961 - měla lidová knihovna celkem 1.074 svazků různé literatury